Quantasha Kompas
pre rodičov

Pomôcka v rodičovskom dobrodružstve

Súbor individuálnych informácií z úrovne vedomia (duše) dieťaťa, 

ktoré ako rodič potrebuješ pre váš spoločný vzťah.

„Quantasha Kompas pre rodičov je určený rodičom, ktorí chcú rozšíriť svoju perspektívu vnímania a nastaviť si so svojím dieťaťom vzťah založený na hlbšom pochopení a rešpektovaní jeho prirodzenosti.“

Predstavenie Kompasu pre rodičov na online prednáške Kam sme sa posunuli v sebarozvoji?

Quantasha Kompas pre rodičov ti pomôže pri otázkach:

Vydal si sa na cestu rodičovského dobrodružstva a v batohu okrem starostlivo zabalenej desiaty a fľaše s vodou nejaký čas ponesieš aj zodpovednosť za druhého človeka – tvoje dieťa.

Rovnako ako každý rodič, aj ty k svojmu potomkovi pristupuješ s tým najlepším vedomím a svedomím a robíš pre neho to, čo považuješ za najlepšie. Väčšinu času ide všetko ako po masle a ty na svoj výkon v tejto dôležitej funkcii rodiča dostávaš pozitívnu odozvu. No občas sa vo vzťahu s tvojím dieťaťom objavia konflikty, nesúlad, problémy a výzvy, ktoré ťa držia v strehu. A ty už vieš, že sa v takých situáciách nad vzniknutou situáciou potrebuješ zamyslieť a zistiť, čo v tejto situácii nevidíš alebo prehliadaš.

Rodičovský filter vnímania

Žmúriš, ostríš zrak, ale nie vždy ti dáva to, čo vidíš, keď svoje dieťa pozoruješ, zmysel. To preto, lebo na neho pozeráš cez svoj rodičovský filter vnímania, ktorý je zafarbený tvojimi presvedčeniami, predstavami, očakávaniami, strachmi a skúsenosťami. Niektoré detaily, súvislosti a kľúčové aspekty toho, čo si vzťah s tvojím dieťaťom vyžaduje, cez tvoj filter jednoducho neprejdú.

Rodičovský filter vnímania v praxi

V tomto krátkom videu si môžeš pozrieť niekoľko reálnych príkladov rodičovského filtra vnímania v každodennom živote.

Ako rodič si preto isto kladieš mnohé otázky:

V čom treba moje dieťa podporovať?

Akú úlohu si prinieslo do života, pri ktorej mu ja ako rodič môžem asistovať? A ako to najlepšie urobím?

Do čoho by som naopak nemal zasahovať výchovou?

Ako dobre rozumiem tomu, čo moje dieťa vnútorne prežíva? Ako moje dieťa vníma svet?

Čo sa skrýva za jeho pre mňa možno nie vždy pochopiteľným správaním?

Z čoho pramenia nedorozumenia a nezhody, ktoré medzi mnou a mojím dieťaťom vznikajú?

Ako k nemu pristupovať tak, aby som jeho potenciál neúmyslene nepotláčal, ale naopak umožnil mu ho rozvíjať?

Získaj odpovede na tieto dôležité otázky v Quantasha Kompase pre rodičov:

Quantasha Kompas pre rodičov je:

Súbor individuálnych informácií z úrovne duše tvojho dieťaťa

ktoré ti dovolia nahliadnuť do jeho vnútorného sveta a prežívania vašej spoločnej reality

Sada praktických odporúčaní a tipov

ktoré môžeš aplikovať v každodennom živote a spoločných interakciách s tvojím dieťaťom

Prefíkaná pomôcka v rodičovskom dobrodružstve

ktorá ti pomôže pri zdravej navigácii vo vzťahu s tvojím dieťaťom

Čo môžeš od Kompasu pre rodičov očakávať:

Pochopenie potrieb a potenciálov dieťaťa

Kým sa tvoje dieťa dostane do veku, v ktorom ti môže legálne zdúchnuť a začať svoj samostatný život, nesieš na svojich rodičovských pleciach zodpovednosť za jeho vývoj. Ako každý rodič, aj ty chceš docieliť to, aby bolo tvoje dieťa na svoj dospelý život pripravené najlepšie ako sa len dá. Quantasha Kompas pre rodičov ťa v tvojej odvážnej misii podporí informáciami, ktoré ti pomôžu lepšie pochopiť tvoju úlohu v živote tvojho dieťaťa. Aby si mu vedel asistovať pri rozvoji tých potenciálov, na ktorých bude v dospelosti stavať svoj spokojný život.

Možnosť odložiť rodičovský filter vnímania

Aké by to bolo, keby si na chvíľu mohol odložiť svoj rodičovský filter vnímania a pozrieť sa na svoje dieťa jeho očami? Ako by vyzerali vaše interakcie z tejto perspektívy? Čo ak by si takto uvidel detaily a súvislosti, ktoré si si pred tým nevšimol, alebo niečo, na čo by ti nenapadlo sa tvojho dieťaťa vôbec opýtať? Quantasha Kompas pre rodičov ti ponúka možnosť zaujať inú perspektívu vnímania a vyťažiť z nej nové stavebné kamienky pre váš vzájomný vzťah.

Uľahčenie komunikácie s dieťaťom

Hladké fungovanie každého vzťahu vo veľkej miere závisí od kvality komunikácie. V komunikácii s tvojím dieťaťom zákonite narazíš na výzvy. Tie môžu byť spôsobené vekom dieťaťa, kedy je dieťa príliš malé na to, aby ti vedelo jasne komunikovať, čo od teba potrebuje. Tiež môžu byť spôsobené pubertou, kedy sa snažíš zo svojho tínedžera vymámiť odpovede a narážaš na stenu. V niektorých prípadoch je komunikácia s dieťaťom komplikovaná z vážnejších dôvodov ako, napríklad, porucha autistického spektra. Quantasha Kompas pre rodičov ti pomôže doplniť si informácie potrebné pre jednoduchšiu spoločnú komunikáciu.

Návrhy riešení pre konkrétne situácie, ktoré s dieťaťom zažívate

Hlavnou pointou Quantasha Kompasu pre rodičov je dať priestor dieťaťu (jeho vedomiu/duši), aby o sebe "porozprávalo" také informácie, ktoré rodičom prakticky poslúžia pre nastavenie si zdravého spoločného vzťahu. Ty ako rodič však môžeš zadefinovať 1-3 konkrétne situácie alebo výzvy, ktoré spoločne s dieťaťom zažívate, aby si získal hlbšie pochopenie ich príčin a možností ich riešenia. Tieto tebou zadefinované situácie zahrniem do procesu vyhotovenia tvojho Quantasha Kompasu pre rodičov.

Príležitosť elegantne preklenúť generačný rozdiel 😉

Svet sa neustále vyvíja a každá generácia je v niečom iná než tá predchádzajúca. Napokon, toto veľmi dobre poznáš zo vzťahu s tvojimi rodičmi. Aj ty si sa totiž občas rozčuľoval nad tým, ako tvoji rodičia nerozumejú niektorým tvojim postojom, reakciám, rozhodnutiam alebo problémom. A isto si si občas zafrflal aj nad ich (z tvojho pohľadu obmedzenou) kapacitou sa vžiť do tvojej kože. Toto sa deje, keď človeku chýbajú informácie a súvislosti, ktoré potrebuje na to, aby mu to, na čo sa pozerá, dávalo zmysel. Quantasha Kompas pre rodičov ti pomôže získať celistvejší pohľad na tvoje dieťa a preklenúť generačnú priepasť vo vzájomnom pochopení.

Informácie v Kompase pokryjú 3 hlavné témy:

Moja prirodzenosť

Kým je tvoje dieťa vo svojom jadre? Čo je pre neho typické a mal by si o tom ako rodič vedieť? Čo od teba tvoje dieťa potrebuje?

Náš vzťah

Čo je tvoja úloha v živote tvojho dieťaťa? Aké prirodzené danosti mu môžeš pomôcť rozvinúť? Čo môžeš urobiť pre posilnenie vášho vzťahu?

Naše výzvy

Aké spoločné výzvy sa vo vašom vzťahu objavujú a ako ich zvládnuť? Ako riešiť konkrétne nezhody konflikty, ktoré zažívate?

Čo o Kompase povedali rodičia?

"Ak ti k dieťaťu nedali návod v nemocnici, daj si urobiť Kompas! 😀"

“Za najväčší prínos Kompasu považujem vhľad do hlbokej podstaty mojich detí, od ktorej sa odvíja ich správanie a tým aj náš spoločný vzťah. Keď chce človek niečomu lepšie rozumieť, tak existuje cvičenie, kde sa opýta 5x „prečo?“. Vždy keď sa opýta ďalšie „prečo“, ide hlbšie. Kompas je pre mňa odpoveď na poslednú "Prečo?" otázku, je to tá úplne prvotná hodnota, je to to finálne "Lebo". Z Kompasu si odnášam niekoľko zásadných aha-momentov, napríklad ohľadom synovej nečitateľnosti, ktorá mi robila problém a ktorá – ako už teraz viem – je jeho prirodzenou súčasťou. Toto pochopenie mi prinieslo veľkú úľavu, že ako rodič nezlyhávam. Rozhodujúca bola tiež informácia, aké absolútne sväté je pre neho môcť za seba rozhodovať a aké dôležité je, aby sme my rodičia našli spôsoby, ako mu to čo najviac umožniť bez ohrozenia zdravia. Mám silný pocit, že keď TOTO zvládneme, tak to bude úplne najvýznamnejší prínos v našom vzťahu. Okrem vhľadov do zásadných otázok ako „Kto som (ako dieťa) a čo potrebujem?“ som dostala konkrétne tipy, ako môžeme upraviť náš rodičovský prístup k deťom po tej praktickej stránke. Páči sa mi, že informácie v Kompase sú informácie, ktoré v sebe NEnesú silné emócie, nekarhajú, ale tón je chápavý a skôr odporúča a vysvetľuje. Ako rodičovi je mi teraz o čosi jasnejšie, čo je to podstatné, na čo sa treba zamerať a čo riešiť naopak nemusím. Kompas mi pomohol z nášho vzťahu uvoľniť tlaky (na seba a tým aj na deti), odbúrať moje ego a byt citlivejšia vo vnímaní toho, čo moje deti ozaj (na tej vyššej úrovni) potrebujú. A tiež som si uvedomila, že to celé môže byť aj trochu sranda a netreba všetko brať tak vážne. 🙂 Ostatným rodičom by som odporučila toto: Ak ti k dieťaťu nedali návod v nemocnici, daj si urobiť Kompas! 😀 Dáš veľký dar sebe aj svojmu dieťaťu. Poznanie a úprimné zdieľanie od tvojich detí, ktoré dostaneš, za tie peniaze stoja!
Soňa

"Kompas vie ušetriť veľa času, stresu a možno aj sklamaní."

“Kompas pre rodičov naplnil moje očakávania a aj ich vlastne prekonal. Poskytol mi nový pohľad na moje deti a možnosť lepšie pochopiť nielen ich, ale aj samú seba. Najväčším aha-momentom pre mňa bolo, keď som pochopila prirodzenosť a zámer duše každého z mojich synov, jeho vplyv na interakciu s nami ako rodičmi a aj interakciu medzi nimi ako súrodencami. O to jednoduchšie je teraz pre mňa nájsť lepší spôsob, ako ich podporiť, kým budú úplne samostatní. Dopad týchto informácií na každodenný, praktický spoločný život je citeľný: nakoľko som pochopila, z čoho vyplývajú ich reakcie a spôsob správania, tak som teraz viac vnímavá a snažím sa reagovať a konať tak, aby to viedlo k rozvíjaniu kvalít mojich synov a vzájomnej harmónii. Dostala som odpovede na otázky ku konkrétnym situáciám a výzvam, na ktoré som si ako mama chcela bližšie posvietiť. Tie odpovede boli veľmi jasné a prínosné. Hneď po prvom prečítaní som začala s praktickou aplikáciou informácií a aj keď je to ešte dlhá cesta zaužívané veci zmeniť, už vidím prvé pozitívne výsledky. Ako mama sa teraz cítim lepšie, lebo som dostala možnosť sa s mojimi deťmi ešte viac zblížiť. Kompas pre rodičov je skvele vypracovaná služba, z ktorej budú najviac profitovať rodičia, ktorým záleží na zdravom vývoji svojich detí. Vnímaví rodičia, ktorí chcú lepšie spoznať svoje deti a ktorí sú ochotní niečo vo svojom správaní a prístupe k deťom zmeniť. Kompas vie určite ušetriť veľa času, stresu a možno aj sklamaní, pokiaľ sa ľudia snažia veci pochopiť sami. Je veľa vecí, ktoré sú v nás a aj v deťoch skryté, a nie vždy je možné objaviť ich a porozumieť im. Zároveň práve tie skryté veci majú, podľa mňa, najväčší vplyv na správanie a reakcie na okolie a rôzne podnety. Kompas ich pekne vynáša na svetlo a vďaka tomu sa potom s nimi dá lepšie pracovať. Ďakujem veľmi pekne, Veronika.”
Katka

"Je to také pozorovanie bez pozorovania..."

“Kontaktoval som ťa ohľadom mojich detí, kedy sme niektoré situácie nezvládali. Bol to pokus. Zaujímavé bolo hlavne to, že si nám ponúkla informácie priamo od detí (ich duší), a nie nejaký rozbor toho, či sa češem doľava alebo doprava a podľa toho som buď láskavý alebo krutý rodič... že je to také pozorovanie bez pozorovania. Najpodstatnejšie na sedení s tebou bolo odhalenie príčiny problému. Trochu sme sa aj pripravovali na to, že riešenie bude zdĺhavé, ale výsledky sa prejavili pomerne rýchlo. Hlavné uvedomenie pre mňa bolo, že by som asi mal pracovať na sebe, že okolie (hlavne moje deti) na mňa iba reaguje. Dovtedy som si neuvedomoval, alebo možno nepripúšťal, že ja na všetko tlačím. Mne sa zdalo, že je všetko bežné a nič šialené nerobím. Získal som dôveru v tvoje metódy, nakoľko som sa presvedčil na vlastnej koži, že to môže fungovať.”
Michal

Zuzka sa podelila o svoju skúsenosť s Kompasom pre rodičov vo video rozhovore,

v ktorom sme sa dotkli aj témy rozdielnosti pováh vo vzťahu rodič-dieťa a s ňou spojených výziev.

“Ja som sa ako extrovert nevedela vžiť do povahy mojej dcéry, ktorá je introvert, a nevedela som pochopiť jej STRACH. A vďaka Kompasu som pochopila, že niektoré stresové situácie treba riešiť úplne ináč, než ako to robím pri staršej dcére, ktorá je čistý extrovert ako ja. V tomto mi Kompas veľmi pomohol.”
Zuzka

Čím sa Quantasha Kompas pre rodičov líši od, napríklad, astrologického alebo numerologického rozboru?

Astrologický alebo numerologický rozbor ti vie poskytnúť mnoho hodnotných informácií o danostiach, predispozíciách a výzvach na základe výpočtov z dátumu narodenia tvojho dieťaťa. Aby danosti, ktoré si tvoje dieťa so sebou do života prináša, nezostali len v rovine možností, tak je potrebné poskytnúť dieťaťu v jeho každodennom živote vhodné podmienky pre ich rozvoj.   

Quantasha Kompas si môžeš predstaviť ako komentár tvojho dieťaťa ako individuálnej bytosti, duše, ktorá sleduje dianie vo svojom živote cez filter svojich úloh a plánov pre tento život. A zároveň poskytuje informácie a nápovedy, ako toto dianie môžeš ty ako rodič „optimalizovať“ pre jej hladký vývoj v tomto kritickom období života (detstve).

Ako to bude prebiehať?

si dostal odpovede na všetky tvoje otázky ohľadom informácií obsiahnutých v Kompase

tieto informácie boli pre teba zrozumiteľné a jasné v súvislosti s každodennou, praktickou realitou, ktorú spoločne so svojím dieťaťom zažívaš

ti rovnako jasné boli aj praktické KROKY, ktoré môžeš podniknúť vo vzťahu so svojím dieťaťom, a aby si tak mohol využiť plný potenciál Quantasha Kompasu pre rodičov

si dokázal čeliť aj všetkým nečakaným situáciám a prekvapeniam, ktoré sa na tvojej ceste počas tohto počiatočného obdobia možno vynoria 🙂

Quantasha Kompas pre rodičov

Eur 530

1 dieťa

Quantasha Kompas pre rodičov

Eur 890

2 deti 

Váhaš? Príď sa ukázať na krátky Zoom!

Máš o Quantasha Kompas pre rodičov záujem, no zároveň váhaš, či ti Kompas dokáže pomôcť v tvojej špecifickej situácii s tvojím dieťaťom? V takom prípade ťa pozývam na krátky Zoom (cca. 20 min), na ktorom preberieme tvoju situáciu a pomoc, ktorú ti Quantasha Kompas pre rodičov vie poskytnúť. Zoom si zarezervuješ vyplnením formulára, ku ktorému sa dostaneš kliknutím na tlačítko nižšie.

Možno ti ešte napadla niektorá z nasledovných otázok...

Quantasha Kompas pre rodičov je možné vyhotoviť pre deti vo veku 3-18 rokov. Individuálne výnimky sú v niektorých prípadoch (podľa predchádzajúcej dohody) možné. V takom prípade ma, prosím, najskôr kontaktuj na ahoj@veronikamadudova.sk

Pre vyhotovenie Quantasha Kompasu pre rodičov od teba potrebujem tvoje meno, meno a vek tvojho dieťaťa a informácie k 1-3 konkrétnym situáciám/výzvam, ktoré so svojím dieťaťom zažívaš a na ktoré si chceš v rámci Kompasu bližšie posvietiť. Na všetky tieto informácie sa ťa budem pýtať priamo pri objednávke Kompasu. 

Termín, v ktorom môžeš očakávať tvoj hotový Kompas pre rodičov ti oznámim po prijatí tvojej objednávky. Závisí to od aktuálnej vyťaženosti – obvykle môžeš počítať s 2-týždňovou čakacou dobou. 

Termín individuálnej konzultácie k tvojmu Quantasha Kompasu pre rodičov si dohodneme individuálne 1-2 týždne po tom, čo obdržíš svoj hotový Kompas a zoznámiš sa s informáciami v ňom. V dohodnutom termíne sa stretneme na Zoome, na ktorom spoločne preberieme hlavné odkazy Kompasu a informácií v ňom, ktoré si vyžadujú tvoju pozornosť. Spoločne si prejdeme všetky praktické odporúčania pre kroky, ktoré môžeš vo vzťahu so svojím dieťaťom podniknúť. Zároveň ti na tejto konzultácii rada odpoviem na všetky otázky, ktoré po prečítaní Kompasu budeš mať.

Áno. Informácie som už takto poskytovala rodičom autistických detí a detí s rôznymi inými obmedzeniami. V prípade, že si rodič dieťaťa, ktoré vyčnieva zo spoločnosťou zadefinovanej „normy“, kontaktuj ma na ahoj@veronikamadudova.sk a ja ti poviem ďalší postup. Alebo si so mnou vyššie zarezervuj krátky poznávací Zoom, na ktorom spolu preberieme ďalší postup.

Ak máš ku Quantasha Kompasu pre rodičov nejaké ďalšie otázky, na ktoré si na tejto stránke nedostal odpoveď, napíš mi na: ahoj@veronikamadudova.sk. Prípadne si so mnou vyššie zarezervuj krátky Zoom.

Veronika Madudová

Quantasha Kompas som vytvorila v roku 2015 a odvtedy je stálicou v mojom portfóliu služieb. Za tie roky vzniklo niekoľko rôznych adaptácií Quantasha Kompasu - pre účely osobného sebarozvoja, pre rodičov detí, pre biznis/firmy a pre terapeutov.

Quantasha Kompas pre rodičov je určený všetkým rodičom, ktorí chcú rozšíriť svoju prespektívu vnímania a nastaviť si so svojím dieťaťom zdravý vzťah založený na hlbšom pochopení a rešpektovaní jeho prirodzenosti.

Návrat hore