Veronika Madudová

Mag.phil, MBA

Pod hlavičkou pragmatickej spirituality od roku 2015 ponúkam individuálne konzultácie, prednášam, tvorím kurzy a iné vzdelávacie formáty (offline a online) zamerané na sebarozvoj.

Hlavným cieľom mojich aktivít je asistovať pri získaní väčšej jasnosti a hlbšieho pochopenia diania v našich životoch, čo má následne pozitívny dopad na našu schopnosť navigovať sa príležitosťami, ale aj výzvami, ktoré sú prirodzenou súčasťou nášho bytia. 

Prepájam vysokú vnímavosť hlbších (a často skrytých) súvislostí so štruktúrovanosťou a pragmatizmom, a to tak, aby výstupy z mojej práce obstáli predovšetkým v tej praktickej rovine našich každodenných životov.  

O moje skúsenosti a poznanie sa občasne delím aj v písomnej podobe. Zopár mojich článkov bolo publikovaných v časopise Balans a v šuplíku mám rozpísanú knižku 😉 

0
rokov skúseností
0 +
individuálnych konzultácií
0
autorských kurzov

Očami iných

"Máš neortodoxný a otvorený štýl práce s ľuďmi. Nepredstieraš a nepochlebuješ. Dokážeš človeka priviesť k tomu, aby si sám uvedomil, niekedy zo začiatku aj nepríjemnú, pravdu o sebe, ale robíš to spôsobom, ktorý neuráža. Dokážeš "na prstoch" vysvetliť aj veľmi komplikované veci týkajúce sa základov (ľudskej) existencie, a to nielen na všeobecnej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivca. Informácie na tvojich kurzoch sú pre väčšinu ľudí iné než očakávajú, ale podľa mojej skúsenosti vystihujú podstatu. Neobsahujú mytologicko-historické záťaže, na ktoré sme pri takýchto témach zvyknutí. Sú pochopiteľné a priamo aplikovateľné do života, aj keď to niekedy nie je, vzhľadom na určitú zotrvačnosť myslenia, jednoduché. Vyžadujú úprimnosť a otvorenosť k sebe aj iným. Mne umožnili vystúpiť z kolotoča, na ktorom som sa dlho viezol a uvedomiť si, čo je a čo nie je dôležité. Dovolil som si rozmýšľať o živote spôsobom, ktorý bol pre mňa predtým neznámy a možno aj nepredstaviteľný."
Pali
Dlhoročný spolupútnik na mojej výskumnej ceste a sériový absolvent mojich kurzov a individuálnych programov 🙂

Quantasha Kompas

Som autorkou informačno-navigačnej pomôcky Quantasha Kompas, ktorá od roku 2015 pomáha ľuďom lepšie sa zorientovať v aktuálnych prioritách v rôznych oblastiach života a pochopiť príčiny, súvislosti a možnosti riešenia výziev, ktorým čelia.

Quantasha Kompas, ktorý pôvodne slúžil ako sebarozvojová pomôcka, som v priebehu rokov adaptovala aj pre ďalšie účely. Vznikla takto verzia pre rodičov detí, pre kolegov v pomáhajúcich profesiách ako aj pre oblasť biznisu/podnikateľov.

Pragmatická spiritualita

Pojem pragmatická spiritualita som v nejakom bode mojej cesty začala cielene používať ako viditeľnú skratku pre smer, ktorým sa v mojej práci uberám.

Zo skúsenosti totiž viem, že slovo „spiritualita“ v dnešnej dobe spúšťa celú radu rôznych a neraz uletených asociácií. A som presvedčená o tom, že niektoré veci je dobré si preto vyjasniť hneď na začiatku.

Osobne cítim potrebu diferencovať sa od iných moderných prístupov k spiritualite, ktoré sú založené na popieraní reality a úniku do pohodlných ilúzií alebo na živení pýchy a velikášstva. 

Po rokoch strávených v oblasti sebarozvoja zastávam názor, že ani rozprávky, ani pocit nadmernej dôležitosti a všemohúcnosti nepoháňajú vývoj, keďže pri nich dochádza k strate spojenia s realitou života. 

V mojej práci si preto udržiavam pragmatizmus a prepájam spiritualitu s praktickým rozmerom našich životov do takých odpovedí a riešení, ktorých cieľom je pomôcť nám lepšie zvládať každodenné výzvy, ale aj väčšie témy a lekcie, ktoré pre náš vývoj a rast potrebujeme.   

Krátka história mojich kurzov

Prehľad kurzov, workshopov a prednášok (online aj offline) z mojej dielne si môžeš pozrieť na časovej osi nižšie.

2024
Spiritualita v dobe "vedomých" bláznov

Dnes je moderné do kategórie spirituality zaradiť takmer čokoľvek, čo sa aspoň trochu vymyká každodennej realite. Na kurze prevetráme jadro modernej spirituality a sebarozvoja, kriticky poobraciame kolektívne paradigmy a zorientujeme sa v prostredí, ktoré sa nám pre rozvoj aktuálne núka. A určíme si zdravý a zmysluplný smer pre náš ďalší vývoj.

2022
Intuícia - hlas pravdy?

Intuícia býva prezentovaná ako zdroj neomylných informácií pre náš život. Tento pohľad je lákavý, ale nie je pravdivý. Na minikurze sme si ukázali, ako intuícia funguje a aké informácie možno od nej očakávať. Ukázali sme si, ako my sami ovplyvňujeme kvalitu týchto informácií a prečo ju potrebujeme aktívne zvyšovať. A naučili sme sa ako na to prakticky.        

Čo robiť vo svete, ktorý sa rúti do prdele?

Tento rok priniesol ďalší otras – vojnu na Ukrajine. Na interaktívnom webinári sme sa rozprávali o dôležitosti správneho hospodárenia s našou energiou a pozornosťou, a o tom, ako konštruktívne prepojiť optimizmus a nádej s realitou tam vonku. Rozobrali sme tiež možnosti, ako si počas informačnej vojny uchovať integritu a príčetnosť.

2021
Jednotka posily človeka

6-týždňový skupinový tréning vybraných zručností, ktoré nám uľahčia život, a to nielen v tejto turbulentnej dobe. Trénovali sme odolnosť, flexibilitu, zvládanie emócií, rozhodovanie, rozlišovanie pravdy a integráciu - schopnosť premeniť informáciu na stelesnenú skúsenosť, ktorá náš život citeľne zmení.    

My a meniaci sa svet

Aktuálna doba so sebou prináša veľa zmien, ktoré ovplyvnia mnoho aspektov našich životov. Na 5-dňovom online minitréningu sme rozobrali otázky: Ako sa v dôsledku týchto zmien menia aj naše možnosti pre spokojný život? Čo potrebujeme na to, aby sme sa v meniacom sa svete vedeli úspešne adaptovať? Posvietili sme si na naše slabiny a ich možné riešenia.

Krehká detská duša

Deti (vzhľadom na ich limitovanú skúsenosť a poznanie) niekedy nedokážu zdravo zvládnuť situácie, ktoré sa nám dospelým javia ako úplne obyčajné. Rodičia sa na tomto workshope naučili, ako môžu svojim deťom v takýchto situáciách lepšie asistovať – ako rozpoznajú a naplnia ich potreby, aby sa predišlo vzniku zbytočných blokov.    

Hra duše

Tento online ponúka konkrétny praktický postup, ako získať väčší nadhľad vo výzvach a problémoch, ktorý nám pomôže pri ich zvládaní. Krok po kroku sa naučíme navigovať k pochopeniu hlbšej podstaty našich problémov, ich „odkazu“ pre nás, a teda aj ich riešeniu. Jednoducho, pragmaticky a bez potreby akýchkoľvek špeciálnych schopností.

2020
Život (očami duše)

Tento kurz predstavuje hĺbkový ponor do troch veľkých tém, ktoré sedia v jadre mnohých našich problémov a starostí: „poslanie“/životný cieľ, rozhodnutia a výbery, konce a nové začiatky. Na kurze si doplníme súvislosti, ktoré potrebujeme pre lepšie pochopenie týchto tém. Výsledkom je citeľná úľava a nový postoj k životu, ktorý sa pozitívne odrazí na našom myslení a následne aj správaní.

Jedna vec, ktorá ťa zbaví strachu

Na webinári sme prevetrali tému strachu, ktorá bola v roku 2020 vzhľadom na dianie vo svete veľmi prominentná. Ukázali sme si, ako môžeme začať lepšie rozpoznávať hlbšiu podstatu našich strachov a vďaka tomu si nastaviť funkčnú individuálnu stratégiu pre ich úspešné zvládanie.  

Potreby človeka v zrkadle duše

Potreby v našich životoch predstavujú jeden z najsilnejších pohonov. Na tomto víkendovom kurze sme na potreby spoločne nahliadli trochu ináč, aby sme si vedeli lepšie odpovedať na otázku, z čoho naše potreby vyvierajú a kam nás vedú. A mohli si následne ukázať, ako pristúpiť k ich naplneniu konštruktívnym a zdravým spôsobom.

2019
Plán duše 4 - Nedostatok

Nedostatok pociťujeme vtedy, ak životu kladieme odpor a nedokážeme vnímať a/alebo prijímať dostatky, ktoré nám ponúka. Naša myseľ sa vtedy začína hrať na tvorcu, no tvorba z nedostatku nám nie vždy prinesie spokojnosť. Vo finále kurzovej série sme sa naučili, ako s týmto odporom pracovať a môcť tak prejsť z nedostatku do dostatku.

Plán duše 3 - Telo

V tretej časti kurzovej série sme prevetrali súvislosti medzi plánom duše (=plánom možností pre náš život) a jednotlivými systémami nášho tela. Ukázali sme si, ako pracovať s disharmóniami na fyzickej úrovni, pretože: len ak naše telo funguje správne, sme schopní fyzicky využiť možnosti, ktoré sa nám v živote núkajú.

Plán duše 2 - Dostatky

V druhej časti kurzovej série sme si bližšie posvietili na dostatky = to, čo nám život na každodennej báze ponúka. Na hravých, konkrétnych príkladoch z našich životov sme si ukázali, ako sa k týmto „ponukám“ od života staviame, aby sme lepšie pochopili naše výbery a rozhodnutia (a ich dôsledky). A mohli ich zlepšiť.

2018
Plán duše 1 - Optika

Plán duše je plán možností, ktoré máme pre náš život dostupné. Prvá časť tejto kurzovej série bola venovaná téme optiky vnímania, od kvality ktorej závisí, nakoľko sme schopní tieto možnosti rozlišovať a rozumieť dianiu v našich životoch. Ukázali sme si, ako môžeme naše vnímanie rozvíjať, aby nám cesta životom dávala väčší zmysel.

2016
Spojenie s Vyšším Ja

Človek je viac než len telo a myseľ. Na tomto víkendovom kurze sme sa učili vnímať našu duchovnú podstatu a ukázali sme si niekoľko praktických techník, ako môžeme spojenie s ňou ďalej posilňovať a zapájať v rôznych situáciách v našich každodenných životoch.  

Galéria

Čo ešte môžeš odo mňa očakávať?

Očakávať môžeš hĺbku, (strategickú) precíznosť, dôslednosť a širokouhlý záber na (tvoju) tému. 

Očakávať tiež môžeš, že za vhodných okolností do tvojej situácie vnesiem viac ľahkosti vďaka môjmu zmyslu pre komédiu a humor, no zároveň pritom nestratím z dohľadu to, čo je podstatné. 

Na prvý dojem si o mne nepomyslíš, že som „zlatá“. Snažím sa pôsobiť profesionálne – zo skúsenosti to však mnohí interpretujú ako rezervovane, ale, vďakabohu, kompetentne 😉

Mám priamočiary štýl komunikácie a zvyknem veci pomenovávať pravým menom. 

Súdiac podľa feedbacku od mojich klientov je veľmi pravdepodobné, že ťa niečím prekvapím a že ti na niektoré veci posvietim z uhla, ktorý v porovnaní s mainstreamom môžeš vnímať ako neortodoxný. Zaručene takto so mnou zažiješ aha-momenty, vďaka ktorým ako ľudia napredujeme. 

Návrat hore