Konflikty vo vzťahoch – porušujeme nechtiac vzťahové dohody?

Vo vzťahoch sa niekedy objavia konflikty a začne to škrípať. Hádky, nenaplnené očakávania a rastúca nespokojnosť nás neraz vedie k tomu, že začíname spochybňovať všetko. Celý vzťah. V hlavách nám beží: „Odcudzujeme sa a naša spoločná cesta asi končí. Čo ak to nie je ten správny partner? Čo ak to už viac nemá zmysel?“ Niekedy si však stačí posvietiť na dohody, ktoré sme v našich vzťahoch s druhými uzavreli, a na to, či ich náhodou neporušujeme. Tu sa totiž často skrýva priestor pre jednoduché, ale efektívne nápravy. A my sa takto nemusíme strmhlav vrhať do obrovských životných zmien. Ako dohody vo vzťahoch rešpektovať a udržať si pritom spokojnosť?   

Ak sa vo vašich vzťahoch cítite nespokojní, zažívate konflikty a máte pocit, že keď sa o tom s druhou stranou snažíte komunikovať, tak len hádžete hrach o stenu, čítajte ďalej. Porozprávam vám príbeh jednej mojej klientky, s ktorou som dávnejšie spolupracovala.

Počas niekoľkých mesiacov sme pracovali na viacerých témach, ktoré boli v tom čase v jej živote aktuálne. Jednou z tém, ktorú chcela táto klientka, volajme ju Katka, riešiť, bolo jej manželstvo. Prišla s tým, že si s manželom stále menej rozumejú, že medzi nimi vznikajú trenia a konflikty, že sa už viac nestretávajú v spoločných záujmoch a aktivitách. A ona jednoducho nevie, či a čo s tým ešte môže robiť.

Veľmi rýchlo sme sa dostali k téme dohôd vo vzťahoch.

Zakaždým, keď vstupujeme do vzťahov s druhými ľuďmi, a to nemusia byť iba partnerstvá, tak s nimi uzatvárame dohody. Nie vždy sme si týchto dohôd však plne vedomí. A keď sa vo vzťahoch vynoria vážnejšie konflikty a problémy, tak je dobré si na tieto dohody bližšie posvietiť.

Prezradím vám návod, ktorý som poradila Katke a ktorý ale môžete vo vašom živote využiť aj vy.

Vedomé sprítomnenie dohôd

Prvý krok spočíva vo vedomom sprítomnení a pomenovaní si všetkého toho, na čom sme sa s naším partnerom (prípadne inou osobou v inom type vzťahu, na ktorý si chceme bližšie  posvietiť) vlastne dohodli.

Tu spadá všetko to, čo sme si medzi sebou vyslovene povedali. Ale aj všetko to, čo je výsledkom tichého, a teda nevysloveného súhlasu, ktorý nám ale funguje v zdieľanej realite.

Možno sme si takto s partnerom navzájom nikdy nehovorili, že sa budeme o naše spoločné deti starať obidvaja v rovnakej miere, pretože je to pre nás oboch samozrejmosť, ktorú v praxi života aj robíme. Ide teda o tichú dohodu, s ktorou však obidvaja veľmi očividne súhlasíme a na základe ktorej aj konáme.

Pozor, rozlišujme

Už v tomto prvom kroku však treba byť ostražitý a jasne rozlišovať naše očakávania alebo domnienky od vzájomných dohôd.

  • Za dohodu môžeme považovať iba to, s čím súhlasia obidve strany.
  • Za dohodu naopak nemôžeme považovať jednostranné očakávania alebo požiadavky, s ktorými druhá strana nie je uzrozumená alebo s ktorými nesúhlasí.

V prípade pochybností o tom, čo je a čo nie je vzájomnou dohodou, sa preto toho druhého na to radšej opýtajme. Chceme totiž jasnosť v tom, či toto naše vnímanie aj naozaj zdieľa.

Takáto reflexia nám dáva možnosť uvedomiť si nielen to, na čom sme sa dohodli, ale aj to, na čom sme sa s druhou osobou nikdy nedohodli. Zároveň nám toto rozlíšenie pomáha lepšie pochopiť dôvody našej nespokojnosti a pocitov nenaplnenia, kvôli ktorým sme niekedy ochotní (veľakrát úplne zbytočne) spochybniť celý vzťah.

A práve v tomto bode začína tiež cesta možnej nápravy.

Moja klientka Katka si v tomto prvom kroku uvedomila, napríklad, to, že sa spolu manželom dohodli zdieľať život ako partneri, zdieľať spoločnú domácnosť, zázemie a všetku zodpovednosť, ktorá s tým prichádza. Obidvaja vyslovene súhlasili s tým, že budú fungovať v partnerstve s väčším vekovým rozdielom. A to so všetkým, čo takéto partnerstvo so sebou prináša. Dohodli sa, že spolu založia rodinu a o svoje deti sa spoločne budú starať a vychovávať ich, pretože to obidvaja chcú.

Na čom sa naopak nikdy nedohodli bolo to, že spolu budú zdieľať všetky záujmy a aktivity alebo že spolu budú podnikať.

To je dobrý základ pre ďalšie skúmanie.

Tento článok bol publikovaný v časopise Balans 12/2021.

(Ďalšie moje publikované články nájdeš v Kategórii „Publikované“)

Porušovanie dohôd ako dôvod pre konflikty vo vzťahoch

Po tom, ako sme si sprítomnili dohody, môžeme prejsť na ďalší krok. Tu si už môžeme bližšie posvietiť na konflikty vo vzťahoch s druhými. A položiť si otázku, či tieto nezhody náhodou nevznikajú aj preto, lebo naším konaním, očakávaniami alebo požiadavkami prekračujeme hranice našich vzájomných dohôd.

Pozrime sa preto na to, či náhodou netlačíme na niečo, s čím ten druhý nikdy nesúhlasil a do čoho sa možno ani vôbec nechce zapájať. No nie preto, aby nám robil zle, ale preto, lebo jeho potreby a priority sú skrátka iné. Veď na svoju individualitu v tomto ohľade má rovnaké právo, aké máme my na tú našu!

Katkin veľký aha moment

Krásny príklad z praxe každodenného, obyčajného života, kde sa takéto „porušovanie“ dohôd deje, našla vo svojom živote aj Katka.

Uvedomila si, že každú sobotu sa svojho manžela snaží vytiahnuť na spoločný výlet s deťmi niekam do prírody, no z jeho strany sa tento sobotný rituál nestretáva s nadšením. Manželovi sa nechce. Niekedy si zafrfle, no premôže sa a ide. V praxi to potom ale vyzerá tak, že manžel neraz zostane sedieť v aute, kým sa zvyšok rodiny poprechádza po lese alebo vyšliape kopec s peknou vyhliadkou. Rozladení sú potom obaja. Nielen Katkin manžel, ale aj ona sama, pretože sa nenapĺňa predstava rodiny, v ktorej sa všetci v rovnakej miere tešia na spoločný výlet.

Keď sa na túto situáciu pozrieme cez optiku našich vzájomných dohôd, tak možno zistíme, že od toho druhého očakávame veci, ktoré prekračujú rámec toho, na čom sme sa dohodli a s čím obaja súhlasíme.

Pre Katku to bol veľký aha moment, keď si uvedomila, že od svojho manžela, ktorý len nedávno odišiel do dôchodku, očakáva, aby s ňou a deťmi držal krok a podnikal s nimi aktivity, do ktorých sa mu vlastne nechce. A že týmto porušuje dohodu o vzťahu s väčším vekovým rozdielom!

Konflikty vo vzťahoch – existuje riešenie?

Dôvody pre nedorozumenia, nezhody, odpory a konflikty vo vzťahoch začínajú byť jasnejšie. Ako začína byť jasnejšie aj to, že netreba hneď myslieť na ten najstrašidelnejší scenár – rozchod.

Otázka je: čo s týmto uvedomením? Snáď každému človeku hneď napadne to, že niektoré veci potrebuje skrátka prestať robiť. Že potrebuje niektoré svoje očakávania uzemniť a niektoré svoje požiadavky stiahnuť.

Ale ako to urobiť tak, aby tým naša spokojnosť neutrpela vážnu ujmu?

Ako s tým naložiť tak, aby sme nemali pocit, že sa musíme potláčať? Alebo že v mene harmónie musíme urobiť kompromis, ktorý vo výsledku zasa nebude vyhovovať nám?

Poďme preto o krok ďalej. Tu pomôže, keď si uvedomíme, PREČO všetky tieto očakávania a požiadavky vlastne máme. Prečo vytvárame situácie, v ktorých sa nakoniec necítime dobre ani my, a ani druhá strana.

V jednoduchosti je to preto, lebo tým sledujeme naplnenie našich potrieb. Ale akých presne?

To si potrebujeme sprítomniť, aby sme s nimi mohli naložiť zdravším spôsobom. Nechceme ich totiž potlačiť. Nechceme sa tým, že budeme rešpektovať vzájomné dohody a ustúpime, ochudobniť o naplnenie, o pocit spokojnosti a radosti zo života. Na to, aby sme mali šancu naše potreby naplniť a zároveň ale mohli rešpektovať vzájomné dohody vo vzťahoch, naše potreby preto potrebujeme najskôr lepšie spoznať.

Naplnenie potrieb

Skúsme si teda položiť otázku: „Akú moju potrebu sa snažím naplniť týmto spôsobom?“ Aká moja potreba sa skrýva za tým, že sa snažím môjho manžela každú sobotu vytiahnuť niekam do prírody na rodinný výlet? Z akej mojej potreby na to niekedy tlačím? A potom sa durdím, keď narazím na odpor a vidím manželovu nevôľu sa v tejto aktivite euforicky angažovať?

Katka pri tejto otázke zistila, že chce byť dobrou matkou a pravidelne brávať deti, aby trávili čas v prírode a spoznávali nové miesta.

Zistila, že má potrebu robiť spoločné aktivity ako rodina a udržiavať tým rodinné puto.

Zistila, že ona sama potrebuje tráviť viac času v prírode, pretože sa tam cíti úžasne a chce, aby sa tak cítila aj jej rodina.

Zároveň si ale tiež uvedomila, že ako rodina fungujú dobre. Že ich rodinné puto je silné a nič sa nestane, keď niektoré aktivity nebudú robiť všetci spolu.

Uvedomila sa, že sa absolútne nič nestane, keď na tieto výlety pôjde s deťmi sama. Alebo keď namiesto manžela zoberie kamarátku s jej deťmi, ktorá na výlety chodiť chce, ale nemá s kým.

Keď si naše potreby jasnejšie pomenujeme, tak im začneme lepšie rozumieť. Začneme tiež lepšie rozumieť nášmu konaniu a niekedy aj nutkaniu robiť niektoré veci aj za cenu toho, že tým prekračujeme hranice vzájomných dohôd s najbližšími. A vo výsledku vytvárame pôdu pre konflikty a nespokojnosť.

Ale čo je najdôležitejšie zo všetkého: dáva nám to možnosť začať naše potreby napĺňať inými spôsobmi. Takými, pri ktorých budeme spokojní aj my, aj druhí. Takými, v ktorých môžeme vzájomné dohody plne rešpektovať, no zároveň nebudeme pociťovať nedostatok.

Nový pohľad na vzťah

To je zároveň aj posledný krok, ktorý v tomto skúmaní seba a našich vzťahov môžeme spraviť. Položme si teda otázku: „Aké INÉ možnosti sa mi núkajú pre naplnenie týchto mojich potrieb?“

S touto novou optikou, s ktorou si dokážeme pripustiť, že tých možností je viacero, sa len stačí rozhliadnuť okolo seba. Stačí sa pozrieť na to, čo nám život ponúka a rýchlo uvidíme celú radu ďalších možností, ktoré môžeme začať využívať. Odbremeníme tým nielen seba, ale samozrejme aj našich najbližších. To otvára priestor pre nové možnosti, ako naše vzťahy môžu fungovať vo vzájomnom rešpekte dohôd a hraníc.

Náš vzťah nám pred kolapsom možno pomôže zachrániť práve uvedomenie si:

  • našich dohôd s našimi najbližšími
  • krokov, ktorými tieto dohody nerešpektujeme alebo prekračujeme
  • potrieb, ktoré sa týmto naším konaním snažíme naplniť a zároveň aj
  • uvedomenie si ďalších možností pre naplnenie našich potrieb

A aj keď to s našimi vzťahmi nie je až také kritické, tak toto malé cvičenie môžeme použiť na to, aby sme v našich vzťahoch zlepšili atmosféru, v ktorej môžeme všetci slobodnejšie dýchať.

No a ako to dopadlo s Katkou?

Katka na základe týchto uvedomení podnikla vo vzťahu s manželom niekoľko zásadných zmien. Žiarila, keď mi na jednom z našich neskorších sedení rozprávala, ako teraz na sobotňajšie výlety chodí s deťmi sama alebo s kamarátkou a akého spokojného a zrelaxovaného manžela po svojom príchode nájde doma. Katkin manžel, ktorý bol zo začiatku veľmi skeptický voči našej spolupráci, je teraz veľkým fanúšikom tejto cesty, na ktorú vykročila jeho milovaná manželka, pretože… nepriamo prospieva aj jemu.

A to predsa všetci chceme. Aby naše činy mali pozitívny dopad aj na naše okolie, na ľudí, na ktorých nám záleží a ktorých nechceme (a ani nemusíme) stratiť kvôli chýbajúcemu uvedomeniu si toho, kde sa deje chyba a ako jednoducho môže vyzerať jej odstránenie.    

4 praktické kroky ako vyriešiť konflikty vo vzťahoch

Rešpektujete vzájomné dohody vo vašich vzťahoch? V týchto štyroch krokoch si na to môžete bližšie posvietiť.

4 kroky k lepšiemu pochopeniu dohôd vo vzťahoch
Krok 1
Napíšte si, na čom ste sa s partnerom, rodičom, súrodencom alebo ktoroukoľvek inou osobou, s ktorou máte vzťah, v ktorom to trochu škrípe, dohodli. A na čom ste sa naopak nikdy vyslovene nedohodli, no vy to od druhého možno očakávate alebo dokonca priamo požadujete.
Krok 2
Pozrite sa na vaše konflikty alebo nezhody s druhou osobou a položte si otázku, či tieto nezhody náhodou nevznikajú práve preto, že vaše konanie, očakávania alebo požiadavky, ktoré sú predmetom konfliktu, prekračujú hranice vzájomných dohôd. Ak áno, prejdite ku kroku 3.
Krok 3
Položte si otázku, akú potrebu si týmto vaším konaním alebo požiadavkou chcete naplniť. Aká potreba sa skrýva za tým, že od druhého niečo očakávate, chcete alebo ho do niečoho nasilu tlačíte? Pomenujte si potrebu/y, ktorú/é sa tým snažíte naplniť.
Krok 4
Položte si otázku, aké iné spôsoby a cesty sa pre naplnenie vašich potrieb núkajú, a to tak, aby ste zároveň mohli rešpektovať vzájomné dohody vo vašich vzťahoch. Rozhliadnite sa po alternatívach a vyskúšajte ich! Sledujte, ako sa v tom cítite a ako sa cítia vaši najbližší, ktorých ste týmto krokom odbremenili. Ak to ešte nie je ono, vyskúšajte niečo iné, prípadne sa vráťte ku kroku 3 a ešte raz sa zamyslite nad vašimi potrebami.

Ďalšie praktické tipy z praxe, ktoré môžete uplatniť pri riešení vašich (nielen vzťahových) výziev a problémov, nájdete v článku „Riešenie problémov v nedohľadne? – 3 účinné ďalšie kroky“.

Návrat hore